Przetargi

Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego

UWAGA !

Poprawka w numerze rachunku bankowego Zamawiającego

powinno być: PKO BP o/Gdynia nr r-ku: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924

13.10.2016

Informujemy, że nie zostało skutecznie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przesłane przez UNIMOT S.A. do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. W związku z powyższym postępowanie odwoławcze jest bezprzedmiotowe.

Zapytanie ofertowe

Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w autobusach miejskich

Zapytanie ofertowe oleje

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę  olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych z

     zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

 2. Zawiadomienie o wyborze

 3. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

dostawa opon

 

  Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów miejskich oraz

  wykonywanie usługi bieżnikowania opon

Dostawa 15 autobusów

 

  Przetarg nieograniczony na dostawę 15 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych - zamówienie

  sektorowe. 

przetarg nieograniczony -paliwo

 Sukcesywne dostawy 6.300.000 litrów oleju napędowego oraz 225.000 litrów oleju opałowego.

 Znak sprawy PKA/PN-1/2013.

zapytanie ofertowe

 

 1. Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w autobusach

     komunikacji miejskiej.

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

przetarg nieograniczony

 1. Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej,

     w tym jeden autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe.

 2. Sprostowanie SIWZ.

 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

Oleje silnikowe i przekładniowe

 

1. Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w autobusach

    komunikacji miejskiej.

2. Zmiana w zał. nr 1 "Wymagania dot. przedmiotu zamówienia".

3. Zmiana wzoru umowy (wydłużenie terminu dostaw) , zmiana w "Wymaganiach.."

4. Zmiana II we wzorze umowy.

5. Zawiadomienie o wyborze oferty.

zapytanie ofertowe opony

 

1. Sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów komunikacji miejskiej oraz wykonywanie

    usługi bieżnikowania opon.

2. Zmiana wzoru umowy (dot. terminów realizacji zamówienia),

3. Informacja o wyborze oferty.

przetok autobusów

 

 ¦wiadczenie usług przetokowych w autobusach komunikacji miejskiej.

zapytanie ofertowe filtry,paski

 

 1. Sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich.

 2. Zmiana formularzy cenowych, Istotne postanowienia umowy.

 3. Informacja o wyborze ofert.

zamówienie uzupełniające

postępowanie uzupełniające w ramach zamówienia z wolnej ręki na dostawę jednego fabrycznie nowego, niskopodłogowego autobusu przegubowego.

zapytanie ofertowe

  1. Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych

  2. Informacja uzupełniająca (zmiana załączników)

  3. Informacja o wyborze oferty

 

zapytanie ofertowe

 

 1.Sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich.

 2. Informacja o wyborze oferty.

zapytanie ofertowe

 

 1. Dostawa płynu chłodzącego

 2. Informacja o wyborze oferty

 

Dostawa autobusów

 Przetarg nieograniczony na dostawę  6 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów

 komunikacji miejskie, w tym dwa autobusy przegubowe i cztery autobusy jednoczłonowe.

 

przetarg nieograniczony

 

1. Sukcesywne dostawy 8 500 000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w warunkach arktycznych) oraz 320 000 litrów oleju opałowego.

 2. Pytanie do Zamawiającego.

 3. Zawiadomienie o wyborze oferty.

 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

filtry i paski klinowe

 

1. Sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów komunikacji miejskiej.

2. Informacja o wyborze oferty.

 

Uwaga do filtrów

 

Zamieszczenie uwagi w formularzu cenowym na dostawę filtrów 

 

zapytanie ofertowe - opony

 

1. Sukcesywne dostawy opon , tarcz kół oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon do autobusów

    komunikacji  miejskiej.

2. Istotne postanowienia umowy - dodane dnia 13.06.08 

 

Poprawka

 

Poprawka  formularza cenowego - filtry

 

Przetarg nieograniczony PKA/PN-1/2008

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82000 litrów.

2. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ. 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty (12.06.08)

ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia OC i mienia - uaktualnienie z dnia 21.11.2007r.

 

wybór oferty

 

Wybór oferty na zakup pasków klinowych do autobusów miejskich.

 

Paski klinowe

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pasków klinowych do autobusów komunikacji miejskiej.

 

Zapytanie ofertowe - opony i tarcze kół

 

Dostawa opon i tarcz kół oraz usługa bieżnikowania opon do autobusów komunikacji miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę opon i tarcz kół oraz na wykonanie usługi bieżnikowania opon do autobusów komunikacji miejskiej.

 

Sprostowanie dot. dostawy olejów

 

Informacja dla zainteresowanych, którzy pobrali z naszej strony internetowej dokumenty. Informujemy Państwa, iż w wymaganiach dotyczących zamawianych produktów (plik do pobrania) wkradł się bład, za który wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Zapytanie ofertowe - oleje

 

Dostawa olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów chłodzących.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów chłodzących z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w autobusach komunikacji miejskiej

Ogłoszenie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
\r W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
\r PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
\r ZNAK: PKA/PN-1/2007

\r

Ogłoszenie wyniku postępowania - dot. dostawy oleju napędowego

 

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - znak  PKA/PN-1/2006

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego
na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym przedmiotowego zamówienia publicznego, do Zamawiającego napłynęło zapytanie co do treści SIWZ.
Zamawiający, działając na postawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn.zm.),udziela stosownej odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem, dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ w zakresie obejmującym treść wzoru umowy.

Oprogramowanie oraz obsługa serwisowa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni poszukuje firmy, z którą mogłaby współpracować w zakresie sprzedaży oraz obsługi serwisowej oprogramowania opcjonalnie w dwóch wariantach:

Oprogramowanie oraz obsługa serwisowa

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni poszukuje firmy, z którą mogłaby współpracować w zakresie sprzedaży oraz obsługi serwisowej oprogramowania opcjonalnie w dwóch wariantach:

Przetok i sprzątanie autobusów

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi sprzatania i utrzymania czystości w autobusach miejskich wraz z przetokiem autobusów.

Przetok i sprzątanie autobusów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi sprzatania i utrzymania czystości w autobusach miejskich wraz z przetokiem autobusów.