zamówienie uzupełniające

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni  informuje, że na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 134 ust. 6 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wszczęte zostało postępowanie uzupełniające w ramach zamówienia z wolnej ręki na dostawę jednego fabrycznie nowego, niskopodłogowego autobusu przegubowego.


1.  Zaproszenie do negocjacji warunków umowy zostało przekazane firmie Solaris Bus &
     Coach S.A. ul Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska w dniu 14 września
     2011 r.
2.  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wolnej ręki zostało przekazano do
     Prezesa Zamówień Publicznych dnia 15 września  2011 r.
3. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante zostało wysłane do publikacji w
    Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15 września 2011r. r.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Suplemencie (Dz.U. S) dnia

    20.10.2011 nr 2011/S 202-328520
 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 

Specjalista d/s zamówień publicznych

Grażyna Szałucka

tel. 58 623 05 76 w. 42

g.szalucka@pkagdynia.pl