zapytanie ofertowe

 

                                                                                                                                            Gdynia 27.05.2011

                              

 

                                                                      Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich.
Okres realizacji dostawy wynosi 12 m-cy od daty podpisania umowy.

W celu umożliwienia oszacowania ceny w zakresie realizacji ewentualnej oferty informujemy Państwa, iż PKA posiada tabor w ilości 75 szt. autobusów. Przeglądy techniczne, wraz z wymianą oleju, w autobusach z silnikami typu DAF i MAN  dokonywane są co 60 tys.km, natomiast w autobusach z innymi typami silników – co 30 tys.km.
Autobusy przedsiębiorstwa wyposażone są w silniki typu:
DAF PE 228 C (Euro-3);
         PR 229 U2 (EEV);
DAF PE 183 C (E-3);
         PR 183 S2 (E-5)
         PR 183 U2 (EEV);
MAN D0836 LOH 02 (E-3);
MAN D0826 LOH 17 (E-1);
                      LOH 18;
                      LOH 04
MAN D2865 LUH 05
MAN D2866 LOH 25 E-2;
                      LOH 27 E-3
MB typ: OM 366 LA;
              OM 447 HA;
              OM 447 950
CUMMINS ISLe 4
oraz skrzynie biegów: ZF; VOITH; MB
Oferowane filtry muszą posiadać dopuszczenie producenta do zastosowania w odpowiednim typie silników i skrzyń biegów.

       

Prosimy o przedstawienie propozycji cenowej na załączonych formularzach cenowych (Załącznik 1 dot. filtrów; Załącznik 2 – pasków klinowych).

Na oferty Państwa oczekujemy do dnia 17.06.2011.

Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym:      Spec. d/s zamówień publicznych
                  Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w.42
                  e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Pod względem merytorycznym: Spec. d/s gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
                   Beata Pachucka : tel 058 623-05-76 w. 34
                   e-mail: b.pachucka@pkagdynia.pl

                              

Załączniki:

 Zalacznik nr 1

 Załącznik nr 2

 

                                               Informacja o wyborze oferty

 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni informuje, iż po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich podjęta została decyzja o kontynuacji współpracy z firmą:

 

 MOTO-BUS

 Wątroba, Andrearczyk Sp. Jawna

 ul. Nakielska 211a

 85-350 Bydgoszcz