Obsługa prawna spółki

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. pragnie podjąć  współpracą z kancelarią prawną w zakresie obsługi prawnej spółki.

 

Zainteresowani jesteśmy między innymi:

1/  obsługą prawną w zakresie  prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa

     cywilnego, prawa zamówień publicznych;

2/  pomocą prawną /doradztwo, opiniowanie projektów umów, wskazywanie

     korzystnych rozwiązań, opinie prawne/;

3/  występowaniem przed sądami i urzędami;

3/  współpracą bezpośrednią w siedzibie firmy dwa razy w tygodniu po 3-4 godziny w

     dniach  uzgodnionych pomiędzy stronami;   

4/  możliwością konsultacji  telefonicznych czy internetowych;

5/  wskazana jest znajomość specyfiki działalności spółki – komunikacja miejska;

6/  pożądana byłaby lokalizacja kancelarii na terenie gminy Gdynia.

 

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o przedstawienie swojej oferty do dnia 

07.03.2008 roku.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Grażyna Szałucka

Tel. 058 623 05 76 w. 42

g.szalucka@pkagdynia.pl