Informacje

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i administratorach

„Korzystanie z publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni jest dobrowolne i wiąże się z faktem monitorowania wizerunków lub innych danych osobowych osób przebywających w pojazdach.
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu audiowizualnego prowadzonego w pojeździe są:

  1. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, tel. +48 58 623 33 12, www.zkmgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów kontroli jakości świadczonych publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (w tym do prowadzenia postępowań skargowych lub windykacyjnych); oraz
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, tel: (58) 623 05 76, www.pkagdynia.pl, przetwarzająca dane osobowe osób monitorowanych do celów związanych z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia.

Dane przetwarzane w systemie monitoringu audiowizualnego nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.”