Dostawa 15 autobusów

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

(plik 40MB) 

 SIWZ-pdf

 

 Informacja z dnia 04.06.2014r.

 

  Informujemy, że w celu ułatwienia pobrania SIWZ zmniejszona została pojemność pliku przekazanego

  na stronę internetową w dniu 03.06.2014r. Nowy plik został uzupełniony o logo unijne.

 

 SIWZ

 

 18.06.2014

 

 Sprostowanie i zmiany treści SIWZ

 

 Ogłoszenie przekazane do DUUE

 

 23.06.2014

 

 Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 30.06.2014

 

 Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

 

 04.08.2014

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

14.10.2014

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia