Sprostowanie dotyczące dostawy olejów

Informacja dla zainteresowanych, którzy pobrali z naszej strony internetowej dokumenty.

Informujemy Państwa iż w wymaganiach dotyczących zamawianych produktów (plik do pobrania) wkradł się błąd, za który wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
Poz. 6 pkt B powinna brzmieć następująco:
"Oferowany olej powinien być mieszalny z obecnie eksploatowanym przez PKA olejem tj.Titan Super Gear 85W140".