Zapytanie o cenę nr PKA/ZOC/1/2022 na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarcz kół do autobusów miejskich, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego." - aktualizacja na dzień 23.02.2022 r.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2022 w trybie zapytania o cenę na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarcz kół do autobusów miejskich, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego".

*aktualizacja na dzień 21.02.2022 r. - dodano pismo informujące o zmianie składania ofert oraz zaktualizowany Załącznik nr 1 dokument określający warunki zamówienia.

*aktualizacja na dzień 21.02.2022 r. - dodano pismo dot. wyboru najkorzystniejszej oferty