DIALOG TECHNICZNY

Informujemy o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia na: dostawę 24 autobusów elektrycznych w związku z realizację projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”.

28.01.2020
Informacja z dnia 28.01.2020 roku - Wydłużenie terminu dialogu technicznego do dnia 5.02.2020 roku.

06.02.2020
Informacja z dnia 06.02.2020 roku - Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.