Przetarg na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną – Aktualizacja na dzień 30.04.2021 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną.

 

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia

* aktualizacja na dzień 30.04.2021 r. - dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dokument dostępny jest na końcu listy załączonych plików.

* aktualizacja na dzień 04.02.2021 r. - dodano Informację z wyborem najkorzystniejszej oferty. Dokument dostępny jest na końcu listy załączonych plików.

 

* aktualizacja na dzień 04.02.2021 r. - dodano Informację z wyborem najkorzystniejszej oferty. Dokument dostępny jest na końcu listy załączonych plików.

 

* aktualizacja na dzień 08.01.2021 r. - dodano Informację z otwarcia ofert. Dokument dostępny jest na końcu listy załączonych plików.

* aktualizacja na dzień 24.12.2020 r. -dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 212-519954. Jest to publikacja sprostowania ogłoszenia przekazanego do TED w dniu 21.12.2020 r. Dokument dostępny jest na końcu listy załączonych plików.

* aktualizacja na dzień 22.12.2020 r. – dodano odpowiedź na otrzymane pytania z dnia 21.12.2020 r. oraz zmodyfikowane w jej wyniku dokumenty. Dokumenty dostępne są na końcu listy załączonych plików.

* aktualizacja na dzień 21.12.2020 r. – dodano odpowiedzi na otrzymane pytania oraz zmodyfikowane w ich wyniku dokumenty.
Zamawiający informuje również, iż w dniu dzisiejszym przekazane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia (treść przekazanego ogłoszenia została również dodana).  
W wyniku udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych do SIWZ zmian, przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert  - 08.01.2021 r. godz. 9:00.

Nowy termin otwarcia ofert - 08.01.2021 r. godz. 10:00

* aktualizacja na dzień 18.12.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 212-519954. Jest to publikacja sprostowania ogłoszenia przekazanego do TED w dniu 15.12.2020 r.

* aktualizacja na dzień 16.12.2020 r. – dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 212-519954. Jest to publikacja sprostowania ogłoszenia przekazanego do TED w dniu 11.12.2020 r. 

* aktualizacja na dzień 15.12.2020 r. – dodano odpowiedzi na otrzymane pytania oraz zmodyfikowane w ich wyniku dokumenty.
Zamawiający informuje również, iż w dniu dzisiejszym przekazane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia (treść przekazanego ogłoszenia została również dodana).  W wyniku udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych do SIWZ zmian, przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert  - 05.01.2021 r. godz. 9:00.
Nowy termin otwarcia ofert – 05.01.2021 r. godz. 10:00

* aktualizacja na dzień 11.12.2020 r. –Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia (treść przekazanego ogłoszenia została również dodana).  Przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert  – 21.12.2020 r. godz. 9:00.
Nowy termin otwarcia ofert – 21.12.2020 r. godz. 10:00

* aktualizacja na dzień 04.12.2020 r. – dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 212-519954.

* aktualizacja na dzień 01.12.2020 r. – dodano odpowiedzi na otrzymane pytania oraz zmodyfikowane w ich wyniku dokumenty. Załączony został również rozkłady jazdy w postaci trzech plików xls.

  1. Zamawiający informuje również, iż w dniu dzisiejszym przekazane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia (treść przekazanego ogłoszenia została również dodana).  W wyniku udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych do SIWZ zmian, przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert.

    Nowy termin składania ofert  - 17.12.2020 r. godz. 9:00.

    Nowy termin otwarcia ofert – 17.12.2020 r. godz. 10:00

  2. Zamawiający informuje iż, pod następującym linkiem znajduje się do pobrania baza danych programu Busman120CB z dnia 17.11.2020 r.

a. https://drive.google.com/file/d/1tcwHKFPCdZXysJvylxktfgYDyewUKxYe/view?usp=sharing

(platforma drive.google.com ważność linku nie wygasa)

b. https://we.tl/t-ihXNy1cZH8

(platforma wetransfer.com ważność linku 7 dni)

* aktualizacja na dzień 27.11.2020 r.  dodano opublikowane ogłoszenie 2020/S 232-573417 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 9.12.2020 r.

* aktualizacja na dzień 23.11.2020 r. – dodano informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.11.2020 r. przesłane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 212-519954 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 09.12.2020 r. godz. 9:00

Nowy termin otwarcia ofert to 09.12.2020 r. godz. 10:00.

Załączono treść wysłanego ogłoszenia.

*2 aktualizacja na dzień 06.11.2020 r. – opublikowano odpowiedź na pytanie z dnia 05.11.2020 r.

* aktualizacja na dzień 06.11.2020 r. – opublikowano odpowiedź na pytanie z dnia 04.11.2020 r. Wraz z odpowiedzią opublikowano wersję edytowalną, zmienionej zgodnie z udzieloną odpowiedzią, treści Załącznik nr 9 do SIWZ OPZ cz.1 i 10 do SIWZ OPZ cz.2   

* aktualizacja na dzień 04.11.2020 r. – opublikowano sprostowanie do ogłoszenia oraz odpowiedzi na otrzymane pytania.

* aktualizacja na dzień 03.11.2020 r. – na wniosek jednego z potencjalnych oferentów zamieszczono edytowalne wersję SIWZ oraz Załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowycz.1,  Załącznika nr 9 do SIWZ OPZ cz.1 oraz Załącznika nr 10 do SIWZ OPZ cz.2.