zapytanie ofertowe opony

 

                                                                                                                     

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21

                                                            z a p r a s z a

zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na:

   sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów komunikacji miejskiej 

                  oraz wykonywania usługi bieżnikowania opon.

 

W załączeniu przekazujemy:

-  informację dotyczącą  naszych wymagań w stosunku do oferowanych produktów,

-  formularz, na którym prosimy o przedstawienie  propozycji cenowej,

-  wzór umowy,

- druk oferty.

Na etapie składania propozycji cenowych obowiązują następujące dokumenty:

1)      druk oferty

2)      formularz cenowy.

 

Termin składania ofert upływa dnia  27.08.2012r. do godz. 14,00.

Oferty prosimy składać w siedzibie PKA Sp. z o.o. , pokój nr 5

 

Osoby upoważnione do kontaktu: (po 15.08.2012r !!!!!)
Pod względem formalnym:      Spec. d/s zamówień publicznych
                  Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w. 42
                  e-mail:
g.szalucka@pkagdynia.pl
Pod względem merytorycznym: Spec. d/s gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
                   Beata Pachucka : tel 058 623-05-76 w. 34
                   e-mail:
b.pachucka@pkagdynia.pl

W sprawach pilnych (do 14.08.2012r.) kontakt bezpośredni z V-ce Prezesem Zarządu Panem Wiesławem Tuźnikiem tel. 058 623-05-76 w. 31 (sekretariat).

 

Załączniki:

Formularz cenowy zał. nr 1

Wymagania zał. nr 2

wzor umowy zał. nr 3

Oferta zał. nr 4

 

Gdynia 13.08.2012

 

Po doprecyzowaniu terminów realizacji zamówienia w załączeniu do pobrania nowy zał. nr 3 - wzór umowy. W załączniku nr 2 "Wymagania.." do tarcz kół dopisano rodzaj hamulców.

 

Załączniki:

Zał. nr 2 Wymagania

Zał. rnr 3 Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                 Gdynia, 29.08.2012r.

 

                                                          Zawiadomienie o wyborze oferty


Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. informuje, iż po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na:

sukcesywne dostawy opon nowych, tarcz kół do autobusów komunikacji  miejskiej oraz wykonywania usługi bieżnikowania opon

jako najkorzystniejsza cenowo wybrana została oferta złożona przez:

 

COLMEC  Sp. z o.o.
83-121 Rudno
ul. Przemysłowa 5