Odpowiedź na pytanie - dot. dostawy oleju napędowego

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym przedmiotowego zamówienia publicznego, do Zamawiającego napłynęło zapytanie co do treści zamieszczonej w załączniku:

 

Załącznik: 

 

- SIWZ.pdf

 

Zamawiający, działając na postawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn.zm.), udziela stosownej odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem, dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ  w zakresie obejmującym treść wzoru umowy.

 

Treść pytania wraz  z odpowiedzią Zamawiajacego:

Załącznik:


- pytanie.pdf