Zapytanie ofertowe nr PKA/ZO/01/2019 na sukcesywne dostawy płynów chłodzących do autobusów komunikacji miejskiej.