Realizacja projektu dofinansowanego z UE

Fundusze Europejskie

Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań

 

Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Cel projektu:

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru autobusowego i budowę infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków życia mieszkańców Gdyni i turystów przyjeżdżających do miasta.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup 24 szt. autobusów elektrycznych, w tym 8 szt. autobusów przegubowych oraz 16 szt. autobusów standardowych;

oraz wybudowanie miejsc i stacji wolnego ładowania częściowo na terenie obecnej zajezdni (dz. nr 849) oraz częściowo na pozyskanej działce przyległej do terenu zajezdni (dz. nr 914). Projekt obejmuje również wybudowanie 7 stacji pantografowych szybkiego ładowania ze stacjami transformatorowymi na 5 istniejących pętlach autobusowych i przystankach krańcowych:

  • Dom Marynarza – 2 ładowarki – przystanek krańcowy u zbiegu al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Tetmajera;
  • Dworzec Morski – Muzeum Emigracji – 1 ładowarka – przystanek krańcowy ul. Polska, Skwer W. Gombrowicza;
  • Oksywie Godebskiego – 1 ładowarka – przystanek krańcowy
    Godebskiego;
  • Witomino Leśniczówka – 2 ładowarki – przystanek krańcowy na ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców;
  • Plac Kaszubski -1 ładowarka- przystanek krańcowy ul. Wójta Radtkego.

Nowy tabor zastąpi stare autobusy zasilane ON. Będzie przeznaczony do obsługi linii autobusowych nr. 128; 133; 150; 190; 282; N40;N94.

Zadanie przewidziano do realizacji od 2021 r. Ładowanie autobusów odbywać się będzie poprzez ładowarki zajezdniowe (wolne ładowanie nocne), a doładowywanie w stacjach ładowania pantografowego (szybkie ładowanie).

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu - 94 183 914,10 PLN

Koszty kwalifikowane - 76 107 839,68 PLN

Dofinansowanie - 64 691 663,72 PLN

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STANOWIĄCA REALIZACJĘ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.