zapytanie ofertowe

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21

                                                            z a p r a s z a

zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w  autobusach komunikacji miejskiej.

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą  naszych wymagań w stosunku do oferowanych produktów (zał.1) oraz formularz (zał.2), na którym prosimy o przedstawienie  propozycji cenowej.

 

Okres realizacji dostawy wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Na oferty oczekujemy do dnia  18.07.2011 r.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pod względem formalnym:      Spec. d/s zamówień publicznych

                  Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w.42

                  e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl

Pod względem merytorycznym: Spec. d/s gospodarki magazynowej i zaopatrzenia

                   Beata Pachucka : tel 058 623-05-76 w. 34

                   e-mail: b.pachucka@pkagdynia.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 opis

 

Załącznik nr 2 formularz

 

                                                        INFORMACJA UZUPEŁNIAJ¡CA

 

W uzupełnieniu zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych w załączeniu przekazujemy nowy formularz cenowy uwzględniający cenę olejów z akcyzą i bez akcyzy (zał. nr 2).
Jednocześnie informujemy zainteresowane podmioty, że poprawiony został również załącznik nr 1

 (opis produktów).

Nowe załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

                                                      Informacja o wyborze oferty

 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej informuje, że podjęta została decyzja o podziale dostaw olejów  pomiędzy dwóch Dostawców.
Dostawę olejów z poz. 1,3 i 6 Formularza cenowego (oleje silnikowe i do przekładni głównych) przekazano do realizacji:
Platinum Oil Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 116B,
20-445 Lublin.

Dostawę olejów z poz. 4 i 5 (oleje hydrauliczne) realizować będzie:
Fusch Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102,
44-101 Gliwice.


Jednocześnie zrezygnowaliśmy z zakupu oleju silnikowego z poz. 2 formularza (wielosezonowy olej do silników spalinowych z zapłonem samoczynnym, z i bez turboładowania, pracujący w trudnych warunkach eksploatacyjnych).

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożone oferty.