Zapytanie ofertowe- filtry

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21

                                                 zaprasza

zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę filtrów do autobusów miejskich.

Okres realizacji dostawy wynosi 12 m-cy od daty podpisania umowy.

 

          W celu umożliwienia oszacowania ceny w zakresie realizacji ewentualnej oferty informujemy Państwa, iż PKA posiada tabor w ilości 67 szt. autobusów. Przeglądy techniczne, wraz z wymianą oleju, w autobusach z silnikami typu DAF i MAN dokonywane są co 60 tys.km, natomiast w autobusach z innymi typami silników – co 30 tys.km.

 

Autobusy przedsiębiorstwa wyposażone są w silniki typu:

DAF PE 228C Euro-3;

DAF PE 183C E-3; PR 183 E-5

MAN D0836 LOH 02 E-3;

MAN D0826 LOH 17 E-1; LOH18;LOH 04

MAN D2865 LUH 05

MAN D2866 LOH 25 E-2; LOH 27 E-3

MB typ: OM 366 LA; OM 447 HA; OM 447 950

DEUTZ F8L 513

CUMMINS ISLe 4

oraz skrzynie biegów: ZF; VOITH;MB

 

Oferowane filtry muszą posiadać dopuszczenie producenta do zastosowania w odpowiednim typie silników i skrzyń biegów.

                       

Prosimy o przedstawienie propozycji cenowej na załączonym formularzu cenowym.
Na oferty Państwa oczekujemy do dnia 18.06.2008r.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Grażyna Szałucka

tel. 058 623 05 76 w.42 (pon.-piątek 8.00-14.00)

g.szalucka@pkagdynia.pl 

 

                                         InformacIja o wyborze oferty 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na dostawę filtrów do autobusów komunikacji miejskiej jako najkorzystniejsza wybrana została propozycja  złożona przez:

 

"MOTO-BUS"

Wątroba, Andrearczyk sp.j.

ul. Nakielska 211A

85-350 Bydgoszcz