Zamówienie z wolnej ręki

       Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni  informuje, że na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 134 ust. 6 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wszczęło  postępowanie w ramach zamówienia z wolnej ręki na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych.

 
1.  Zaproszenie do negocjacji warunków umowy  przekazano firmie Solaris Bus &
     Coach S.A. ul Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska w dniu 25 stycznia
     2011 r.
2.  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wolnej ręki zostało przekazane do
      Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dnia 27 stycznia 2011 r.
3.  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante wysłano do publikacji w
     Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27 stycznia 2011r. r.
 

 W załączeniu


 zaproszenie do negocjacji

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

 ogłoszenie ex-ante

 ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 Grażyna Szałucka tel. 58 6230576 w. 42

 E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl