Sprostowanie dot. dostawy olejów


Informacja dla zainteresowanych, którzy pobrali z naszej strony internetowej dokumenty.

Informujemy Państwa, iż w wymaganiach dotyczących zamawianych produktów (plik do pobrania) wkradł się bład,  za który wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Poz. 6 pkt B powinna brzmieć następująco:


"Oferowany olej powinien być mieszalny z obecnie eksploatowanym przez PKA olejem tj. "Titan Super Gear 85W140 ".