Oprogramowanie oraz obsługa serwisowa

I wariant obejmuje następujące systemy:
\r 1.System finansowo – księgowy,
\r 2.Gospodarka magazynowa,
\r 3.¦rodki trwałe,
\r 4.Wartości niematerialne i prawne,
\r 5.Kadry,
\r 6.Płace,
\r 7.Sprzedaż wozokilometrów,
\r 8.Karty pracy kierowców,
\r 9.Grafiki pracy kierowców,
\r 10.Obsługa warsztatu techniczno – naprawczego obejmująca przeglądy i naprawy autobusów.

\r II wariant obejmuje następujące systemy:
\r 1.Karty pracy kierowców,
\r 2.Grafiki pracy kierowców,
\r 3.Obsługa warsztatu techniczno – naprawczego obejmująca przeglądy i naprawy autobusów.
\r Systemy wyszczególnione w wariancie II muszą mieś możliwość współpracy z obecnie funkcjonującymi w spółce programami firmy Unisoft.

\r
\r \r Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą w zakresie zaprezentowanym powyżej prosimy o przedstawienie oferty osobno w dwóch wariantach. Jednocześnie pragniemy zachęcić Państwa do spotkania w celu omówienia szczegółów dotyczących wymagań i naszych potrzeb niezbędnych do przygotowania oferty.

\r \r \r Kontakt:
\r Agnieszka Jankowska –Puszkar,
\r tel. 0 58 623 – 05 – 76 wew. 46
\r Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej \r Spółka z o.o. w Gdyni
\r Ul. Platynowa 19/21, 81 – 032 Gdynia