Zapytanie ofertowe - oleje

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów chłodzących z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.
\r W załączeniu przekazujemy informację pobierz dotyczącą naszych wymagań w stosunku do oferowanych produktów oraz formularz pobierz, na którym prosimy o przedstawienie propozycji cenowej.
\r Okres realizacji dostawy wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.
\r Aktualny stan taboru PKA – 66 autobusów.
\r Na oferty oczekujemy do dnia 10.07.2007r.

\r \r Osoba upoważniona do kontaktu:
\r Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w.42
\r e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
\r