ubezpieczenie

 

    Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni w związku z zainteresowaniem kompleksowymi usługami ubezpieczenia zwraca się do zainteresowanych podmiotów  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie ubezpieczenia:

 

  1. OC pojazdów,
  2. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym,
  3. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym,
  4. mienia od kradzieży z włamaniem,
  5. odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowania mienia,
  6. odpowiedzialności cywilnej kierowców za szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy. (Składka na to ubezpieczenie będzie finansowana indywidualnie przez kierowców, za pośrednictwem PKA).    

Okres ubezpieczenia przedmiotu zamówienia upływa z dniem 31.12.2007.

 

       W celu umożliwienia Państwu oszacowania składki w poszczególnych zakresach ubezpieczenia oraz zapoznania się z naszymi potrzebami w zakresie realizacji ewentualnej oferty niezbędne informacje, w tym sumy ubezpieczenia, przedstawiamy Państwu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

    Podmiotom zainteresowanym przedłożeniem oferty przedstawimy szczegółowe wykazy: pojazdów i środków trwałych do ubezpieczenia - stanowiących załączniki od 2 do 7  wskazane w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

    Z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty do końca bieżącego roku uprzejmie prosimy o przekazanie propozycji ubezpieczenia do dnia 12.12.2007 roku.
                                

Osoba upoważniona do kontaktu:


Grażyna Szałucka – specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 058 623 05 76 w.42
g.szalucka@pkagdynia.pl

 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opis nieaktualny

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia