zapytanie ofertowe - płyn chłodzący

 

                                                                                                     Gdynia, 23.12.2011r.

   

                                                 Zapytanie ofertowe

 

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na sukcesywne dostawy płynu chłodzącego z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

 

Ofertę  prosimy złożyć do dnia 30 grudnia 2011 na załączonym formularzu cenowym.

 

W załączeniu:

1. Formularz cenowy

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

 

 Osoba wyznaczona do kontaktu:

 Grażyna Szałucka

 Spec.d/s zamówień publicznych

 tel. 58 623 05 76 w. 42

 g.szalucka@pkagdynia.pl

                                                                                                                         Gdynia, 04.01.2012

                                                         

                                                           Informacja o wyborze oferty

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. informuje, że  spośród złożonych ofert na dostawę płynu chłodzącego najkorzystniejszą propozycję przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

"Chemia-Bomar"

Edward Marciniak

49-345 Skorogoszcz

ul. Polna 6