ZAPYTANIE O CENĘ PKA/ZOC/1/2021 - DOSTAWA PRZEGUBOWYCH AUTOBUSÓW UŻYWANYCH (rok produkcji 2009 lub późniejszy), NISKOPODŁOGOWYCH, PRZEZNACZONYCH DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - 5 SZT. (SŁOWNIE: PIĘĆ)

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2021 w trybie zapytania o cenę na "Dostawę przegubowych autobusów używanych (rok produkcji 2009 lub późniejszy), niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej - 5 szt. (słownie: pięć)".

* 02.11.2021 rok - dodano informację dot. otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty