zapytanie ofertowe - opony

                                 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21


                                                         z a p r a s z a


zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę opon i tarcz  kół oraz na wykonanie usługi bieżnikowania opon do autobusów komunikacji miejskiej.


W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą  naszych wymagań w stosunku do zamawianych produktów oraz formularz, na którym prosimy o przedstawienie  propozycji cenowej.


Okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.
Aktualny stan taboru PKA – 67 autobusów.
Na oferty oczekujemy do dnia  24.06.2008

Osoba upoważniona do kontaktu:
Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w.42
e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl

 

Plik do pobrania 

Istotne postanowienia umowy