Lista petycji wniesionych w 2023 roku

Petycje w roku 2023

Lp. Data wpływu Treść petycji Odpowiedź
1 18.09.2023 r. KLIK  
2 19.09.2023 r. KLIK  
3 19.09.2023 r. KLIK  
4 22.09.2023 r. KLIK  
5 09.11.2023 r. KLIK