Lista petycji wniesionych w 2023 roku

Petycje wniesione w roku 2023

Lp. Data wpływu Treść petycji Data odpowiedzi Odpowiedź
1 18.09.2023 r. KLIK 15.12.2023 r. KLIK 
2 19.09.2023 r. KLIK 19.12.2023 r. KLIK 
3 19.09.2023 r. KLIK 19.12.2023 r. KLIK 
4 22.09.2023 r. KLIK 19.12.2023 r. KLIK 
5 09.11.2023 r. KLIK 19.12.2023 r. KLIK