Petycja z dnia 19.09.2023 r.

Poniżej treść petycji, która została wniesiona do PKA Gdynia:

Autorka / nadawczyni pisma (wszystkie dane do anonimizacji):

[dane osobowe zanonimizowane na wniosek podmiotu składającego petycję]

Odbiorca / odbiorcy pisma:

Szanowni Państwo: Przewoźnik autobusowy w ramach przewozu regularnego, regularnego specjalnego lub regularnego o charakterze użyteczności publicznej

Rodzaj pisma:

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym celem udoskonalenia bądź poprawienia danego stanu prawnego bądź faktycznego celem dobra publicznego.

Treść żądania, oczekiwania, uzasadnienie:

Postuluję w celach systemu informacji pasażerskiej do ewentualnego wykorzystania nad zapobieganiem dezinformacji pasażerów:
1. Tablica kierunkowa w gminnych (miejskich) przewozach pasażerskich umieszczona jest także:
1.1 na zewnątrz pojazdu:
1.1.1 na boku lewym pojazdu;
1.1.2 między drzwiami pojazdu lub na drzwiach pojazdu jak w pociągach;
1.2 wewnątrz pojazdu:
1.2.1 na przeciwko drzwi;
1.2.2 przy drzwiach skierowaną w przód i tył;
1.2.3 z tyłu pojazdu skierowaną na przód pojazdu
2. Tablica kierunkowa w międzymiastowych przewozach pasażerskich umieszczona jest także:
1.1 na zewnątrz pojazdu:
1.1.1 na boku lewym pojazdu u góry i dołu, obecnie zazwyczaj albo u góry lub na dole;
1.1.2 przy szybie czołowej z prawej i lewej strony u góry i dołu obecnie obejmuje jedną stronę i górę lub dół;
1.2 wewnątrz pojazdu:
1.2.1 na przeciwko drzwi zamontowaną przy kabinie kierowcy lub przy szybie czołowej
3. Piktogram informujący o miejscach wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych i osób o ograniczonej sprawności nie jest tylko przyklejony w z przodu prawym boku pojazdu, przy drzwiach i przy danym miejscu, ale także z przodu w lewym boku i tyle pojazdu (po środku, z lewej strony lub z prawej strony).

Uważam, że takie rozwiązania mogą być pomocne w systemie informacji pasażerskiej bez potrzeby wchodzenia do pojazdów i pytania kierującego co powoduje opóźnienia i wydłużenia wymianę pasażerów poprzez rozbudowę systemu informacji pasażerskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 

 

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy.

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. DANE OSOBOWE DO USUNIĘCIA ANONIMIZACYJNEGO. 

(3) – Adres elektroniczny [środka komunikacji elektronicznej] e-mail został pobrany z strony internetowej celem złożenia pisma w interesie publicznym.

Z wyrazami szacunku

[dane osobowe zanonimizowane na wniosek podmiotu składającego petycję]