Zapytanie ofertowe nr PKA/ZO/03/2019 na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.