Petycja z dnia 18.09.2023 r.

Poniżej treść petycji, która została wniesiona do PKA Gdynia:

Autorka / nadawczyni pisma (wszystkie dane do anonimizacji):

[dane osobowe zanonimizowane na wniosek podmiotu składającego petycję]

Odbiorca / odbiorcy pisma:

Szanowni Państwo: Przewoźnik autobusowy w ramach przewozu regularnego, regularnego specjalnego lub regularnego o charakterze użyteczności publicznej

Rodzaj pisma:

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym celem udoskonalenia bądź poprawienia danego stanu prawnego bądź faktycznego celem dobra publicznego.

Treść żądania, oczekiwania, uzasadnienie:

Postuluję w celach informacyjnych poprzez umieszczenie wpisu na stronie operatora, facebook operatora/przewoźnika i opinii google informującego o bezzasadności skarg pasażerów: 

1) tzw. ucieczka sprzed nosa pojazdu jest spowodowana martwym punktem w związku z tym kierujący pojazdem nie widzi zbliżającego się pasażera i jest zajęty włączaniem się do ruchu; 

2) opóźnienia nie są winą operatora, a:

- godzinami szczytu porannymi 

- godzinami szczytu wieczornymi

- zatorami drogowymi

- wypadkami

- kolizjami 

- substancjami ropopochodnymi na jezdni 

- kontrolą prędkości

- wyłączeniem jezdni z ruchu

- przejazdem pojazdu uprzewilejowanego

- przejazdem pojazdu szynowego

- zmianą losową trasy

- złą infrastrukturą drogową

- inwestycjami drogowymi

- awariami pojazdu 

- innymi awariami w pasie pojazdu

- przerwa w czasie pracy

- przerwa ustawowa w czasie jazdy

- interwencja służb w pojeździe

- warunki atmosferyczne

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy.

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. DANE OSOBOWE DO USUNIĘCIA ANONIMIZACYJNEGO. 

(3) – Adres elektroniczny [środka komunikacji elektronicznej] e-mail został pobrany z strony internetowej celem złożenia pisma w interesie publicznym.

Z wyrazami szacunku

[dane osobowe zanonimizowane na wniosek podmiotu składającego petycję]