Związek zawodowy

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni
Platynowa 19/21,
81-154 Gdynia,
tel/fax: 58 623 05 76 wew. 35

mail: kleszcz24@wp.pl

Zarząd :
Przewodniczący - Szczepan Kleniewski
Wiceprzewodniczący - Tomasz Migdał
Wiceprzewodniczący - Jan Lieske
Sekretarz - Piotr Walewski
Skarbnik - Beata Adamczyk

Członkowie Zarządu:
Cezary Charubin
Dariusz Jeżewski
Sebastian Koc
Piotr Raikowski
Andrzej Reszke

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Beata Pachucka
Członek - Andrzej Kielpin
Członek - Janusz Kulwas