Zmiany w ustawie o podatku od osób fiz.

Szanowni Państwo,

 

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały nowe zasady naliczania wynagrodzeń wprowadzone poprzez Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. „Polski Ład”.

Nowe regulacje będą miały wpływ na Państwa wynagrodzenia (wynagrodzenia netto) dlatego prosimy, aby zapoznali się Państwo z nowymi przepisami.

Wszelkie deklaracje, które uznacie za potrzebne, aby naliczyć wynagrodzenie już za miesiąc grudzień 2021 r. wypłacane w styczniu 2022 r. zgodnie z Waszą indywidualną sytuacją prosimy składać do 20 grudnia 2021 r.

Szczególnie zwracamy uwagę na:

  1. miesięczną kwotę zmniejszającą podatek (tzw. ulga podatkowa);
  2. ulgę dla klasy średniej – nowość!

Ad. 1.

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek od nowego roku podatkowego wynosić będzie 425,00 zł (obecnie 43,76 zł). Stosowana jest na podstawie złożonej deklaracji PIT-2 przez pracownika i może być stosowana wyłącznie dla jednego źródła przychodu. Prosimy o weryfikację, czy PKA Sp. z o.o. jest właściwa do naliczania tej ulgi podatkowej. Ewentualną zmianę prosimy zgłaszać do Działu Kadr i Płac do 20 grudnia 2021 r.

Ad. 2.

Ulga dla klasy średniej naliczana jest z automatu dla wszystkich, których miesięczny przychód wynosi od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł.

W przypadku przekroczenia rocznego przychodu tj. od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł nawet o przysłowiową złotówkę ulga w całości podlegać będzie zwrotowi do Urzędu Skarbowego.

Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla tzw. klasy średniej, gdyby okazało się, że ulga jednak się należała to będzie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym.

W Polskim Ładzie przewidziano również kilka nowych ulg podatkowych tj.

  1. ulga na powrót – dla podatników osiedlających się w Polsce;
  2. ulga dla rodzin – dla podatników z co najmniej czwórką dzieci;
  3. ulga dla emerytów – dla pracujących emerytów.

Poniżej dostępny jest do pobrania wzór o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, tj. ad.2. Pozostałe deklaracje dostępne są w Dziale Kadr i Płac.