Zmiany organizacji pracy - żółta strefa

Pandemia koronawirusa sprawiła, że powszechne stało się używanie maseczek, płynów dezynfekcyjnych i jednorazowych rękawiczek w miejscach pracy. Wprowadzenie żółtej strefy na terenie całego kraju to dodatkowy sygnał, że bezpieczeństwo nas wszystkich jest szalenie istotne. Dlatego też wprowadzone zostały dodatkowe obostrzenia na terenie bazy PKA by móc uchronić pracowników przez zakażeniem.... Poniższe zasady mają mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa przez koronowirusem: Na terenie całej bazy PKA, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak przestrzeni otwartej należy zasłaniać usta i nos. Spotkania z kontrahentami należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Poruszanie się poza miejscem wykonywanej pracy należy ograniczyć do minimum. Szczegółowe zasady organizacji pracy wraz z instrukcją prawidłowego noszenia maseczki można przeczytać poniżej. Pamietajmy o bezpieczeństwie swoim i najbliższych pracowników i członków rodziny. Dbajmy o czystość!