Zmiana taryfy opłat na liniach ZKM

Gdynia, pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, w budżecie miasta na nowy, 2023 rok, zwiększyła wydatki na komunikację miejską ze 166 na 181 milionów złotych. Jednak „dołożenie” kolejnych 15 milionów złotych na kursy autobusów i trolejbusów to jednak tylko kropla w morzu potrzeb. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty podstawowych składników kosztów (wynagrodzeń, paliw, energii elektrycznej, eksploatacji pojazdów czy zewnętrznych usług) wymusiły dalsze poszukiwanie środków.

Mimo tak trudnej sytuacji budżetowej gminy, katalog bezpłatnych przejazdów gdyńską komunikacją miejską nie zmienia się. Za przejazdy nie płacą dzieci i młodzież, mieszkańcy Gdyni. Z opłat zwolnione są również osoby z niepełnosprawnościami, duże rodziny, a także seniorzy po osiągnięciu określonego wieku.

Zmiany obejmą ceny biletów jednorazowych i okresowych oraz karnetów sprzedawanych w pojazdach. Warto tu jednak podkreślić, że przyjęte w Gdyni nowe stawki za przejazdy komunikacją miejską, które będą  obowiązywać od 3 kwietnia, w wielu przypadkach są o wiele niższe od tych, przyjętych uchwałą Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. 

Oto ceny biletów jednoprzejazdowych i czasowych od 3 kwietnia, w kilku przypadkach również niższe niż uchwalone przez gdyńskich radnych: 

 • bilety 75-minutowe lub 1-przejazdowe ważne na liniach zwykłych i nocnych, obowiązujące dotychczasowo – zostaną zastąpione biletami wyłącznie 1-przejazdowymi, ważnymi na linie zwykłe, pospieszne i nocne – w tej samej cenie (bilet normalny – 4,80 zł), 
 • bilety 75-minutowe lub 1-przejazdowe na linie zwykłe, pospieszne i nocne, zostaną zastąpione biletami 75-minutowymi ważnymi na linie zwykłe, pospieszne i nocne w cenie 6 zł (przypominamy, że bilety 75-minutowe umożliwiają poruszanie się różnymi środkami transportu i skorzystanie w czasie, w którym obowiązują, nie z jednego, lecz z kilku przejazdów i przesiadek),  
 • bilety 24-godzinne – nowa cena wynosi 22 zł za bilet normalny.

W pojazdach gdyńskiej komunikacji miejskiej będą dostępne dwa rodzaje karnetów dwuodcinkowych, składających się z dwóch biletów ulgowych. Karnet 24-godzinny będzie kosztować 22 zł i złożony będzie z dwóch odcinków po 11 zł każdy. Dostępny będzie też karnet 75-minutowy w cenie 6 zł, złożony z dwóch odcinków po 3 zł

 

Ceny biletów miesięcznych będą kształtować się w następujący sposób: 

 • imienny normalny ważny na linie zwykłe i nocne w strefie taryfowej Gdyni – nowa cena wynosi 103 zł (bilet na okaziciela – 122 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Gdyni – nowa cena wynosi 115 zł (bilet na okaziciela – 136 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Sopotu albo Rumii albo gm. Kosakowo albo gm. Żukowo albo gm. Szemud albo gm. Wejherowo – nowa cena wynosi 81 zł (bilet na okaziciela – 96 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Rumi, Redy i miasta Wejherowa, albo gm. Wejherowo i Rumi – nowa cena wynosi 108 zł (bilet na okaziciela – 128 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w obrębie sieci komunikacyjnej – nowa cena 126 zł (bilet na okaziciela – 142 zł). 

Zmiany cen biletów semestralnych: 

 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe i nocne w strefie taryfowej Gdyni: 4-miesięczny – nowa cena to 194 zł, 5-miesięczny - 242 zł
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Gdyni: 4-miesięczny – nowa cena to 217 zł, 5-miesięczny -271 zł
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Sopotu albo Rumi albo gm. Kosakowo albo gm. Żukowo albo gm. Szemud albo gm. Wejherowo: 4-miesięczny – nowa cena to 152 zł, 5-miesięczny – 190 zł
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Rumi, Redy i miasta Wejherowa, albo gm. Wejherowo i Rumi – nowa cena to 205 zł (bilet na okaziciela – 257 zł),
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w obrębie sieci komunikacyjnej – 4-miesięczny – nowa cena to 239 zł, 5-miesięczny to 299 zł.

Nowe stawki za ceny biletów zostaną wprowadzone 3 kwietnia 2023 roku w Gdyni oraz we wszystkich miastach i gminach obsługiwanych przez ZKM w Gdyni