Zarząd

Prezes Zarządu

Lech Żurek

Pan Lech Żurek urodził się w 1973 r. w Gdyni. Jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (1992) , Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1997) oraz Szkoły Liderów (2000).
W latach 2007 - 2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Od dnia 27 czerwca 2012 r. jest Prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni.
Inicjator powołania Rady Dzielnicy Grabówek w Gdyni. Członek Pierwszej Rady Dzielnicy Grabówek (1998). Radny Miasta Gdyni (1998-2006) oraz Sejmiku województwa Pomorskiego (2006-2014).
Pasjonat Gdyni. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Inicjator i współzałożyciel m.in. wraz z ks, Krzysztofem Gidzińskim Gdyńskiego Stowarzyszenia Familia zajmującego się pomocą dla dzieci i rodzin, Klubu Honorowych Dawców Krwi.
Zainteresowania: samorząd, sport, turystyka, biegi długie. Ukończone 2 triathlony.