XXXVIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej

W pierwszych dniach września odbył się w Krakowie XXXVIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Przedstawiciele naszej branży licznie wzięli udział w tym wydarzeniu. Zjazd powiązany był z obchodami jubileuszu 147. lat Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Tematem przewodnim były wyzwania, które stoją przed komunikacją miejską. Tych niestety wciąż przybywa. Zaproszony p. mec. Marcin Przychodzki – Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury – przedstawił szereg planów resortu w zakresie zmiany przepisów dot. m. in. FRPA. Ponadto resort planuje zmiany prawne, które pozwolą na integracje systemów taryfowo-biletowych na poziomie wojewódzkim. Prelegent zapowiedział także zmiany w przepisach, umożliwiające zdawanie wszystkich egzaminów związanych z uzyskaniem praw do zawodu kierowcy, w tym prawa jazdy kat. D i kwalifikacji wstępnej, w różnych językach. Umożliwi to łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców w roli kierowców, zmniejszające ich deficyt na rynku.

Prelegentem był także Pan Profesor Olgierd Wyszomirski z ZKM Gdynia, który opowiadał o naszych gdyńskich elektrykach oraz innych aspektach związanych z organizacją komunikacji miejskiej.

 Prof WyszomirskiPan Profesor Wyszomirski, był obecny m. in. na XX Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej w 1984 r. Wtedy również odbywał się w Krakowie. Wspomniał o pamiątkowej siatce, którą wtedy otrzymał, a służy mu do dziś.