Wycieczka uczniów z SP35

W dniu dzisiejszym grupa młodych, ciekawych świata uczniów miała niepowtarzalną okazję odwiedzić Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni. Wycieczka ta była nie tylko okazją do poznania tajników funkcjonowania miejskiej komunikacji, ale również doskonałym przykładem edukacji praktycznej.

Poznajemy zawody

Pierwszym punktem programu była prezentacja pracy kierowcy autobusu. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca kierowcy, jakie obowiązki na nim ciążą i jakie umiejętności są niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Następnie uczniowie poznali pracę dyspozytora. Zrozumieli, jak ważna jest rola dyspozytora w zapewnieniu płynności ruchu autobusów na trasach. Zwiedzanie budynku dyspozytorni pozwoliło dzieciom zrozumieć, jak skomplikowany jest proces zarządzania flotą autobusów.

Ostatnim zawodem, z którym mieli do czynienia uczniowie, był mechanik. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda praca mechanika, jakie są jego obowiązki i jak ważna jest jego rola w utrzymaniu autobusów w dobrym stanie technicznym.

Bezpieczeństwo i kultura

Kolejnym punktem programu było omówienie podstaw bezpieczeństwa i kultury, które każdy pasażer komunikacji miejskiej powinien znać. Dzieci dowiedziały się, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem oraz jakie zachowania są oznaką kultury osobistej.

Przygotowanie autobusu do wyjazdu

Dzieci miały również okazję obserwować pracę kierowcy podczas przygotowywania autobusu do wyjazdu na miasto. Zostały przewiezione przez działającą myjnię autobusową, co było dla nich niezwykle ekscytującym doświadczeniem.

Poznajemy budowę autobusów

Uczniowie poznali budowę autobusów spalinowych i elektrycznych oraz infrastrukturę niezbędną do ich funkcjonowania. To doświadczenie pozwoliło im zrozumieć, jak skomplikowane są te pojazdy i jak wiele elementów musi współpracować ze sobą, aby mogły one bezpiecznie przewozić pasażerów.

Przeciąganie autobusu

Na koniec dzieci miały okazję pomóc w przeciąganiu autobusu na linię. To było dla nich nie tylko dużo zabawy, ale również doskonała lekcja pracy zespołowej.

Egzamin z bezpieczeństwa

Na zakończenie wycieczki wszystkie dzieci przystąpiły do egzaminu z bezpieczeństwa w trakcie przejazdu autobusem. Wszystkie okazały się bardzo zdolne i pojętne - wszystkie zdały egzamin i otrzymały certyfikat bezpiecznego pasażera.

Podsumowując, wycieczka do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni była nie tylko świetną zabawą, ale również cenną lekcją dla młodych ludzi. Pokazała im, jak ważna jest praca osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz nauczyła ich szacunku dla tych zawodów.