Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 24 autobusów

W dniu dzisiejszym nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną. Postępowanie było podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła dostawy 16 autobusów 12 metrowych a druga część dotyczyła dostawy 8 autobusów 18 metrowych przegubowych.

W obu częściach najkorzystniejszą ofertę złożył EvoBus Polska Sp. z o.o.; Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica, które to oferty zostały wybrane przez Zamawiającego.


EvoBus zaproponował odpowiednio dla Części I – 47 224 128,00 pln natomiast dla Części II – 32 639 280,00 pln. O wyborze nie decydowała jedynie cena, ale również szereg parametrów technicznych.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie oferty w postępowaniu.

 

Poniżej znajduje się plik z Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zdjęcie eCitaro na linii 170 dzięki uprzejmości autora - Michał Dobras.