Wskazówki dla pracowników - COVID19

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowań na koronawirusa przypominamy o 3 zasadach DDM: dystans społeczny, dezynfekcja, maseczka. W przypadku podejrzenia zakażenia lub zaobserwowania następujących objawów należy niezwłocznie postępować według poniższych zasad......

WSKAZÓWKI INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW PKA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KORONAWIRUSA

 

JEŻELI PODEJRZEWASZ,  ŻE MASZ KORONAWIRUSA, BO ZAOBSERWOWAŁEŚ U SIEBIE OBJAWY TAKIE JAK:

wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.

1. SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA POŚREDNICTWEM TELEPORADY.

Placówki POZ, które świadczą teleporadę.                                                    

2. MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z E-WIZYTY  

jeżeli jest po godzinach pracy przychodni, jest święto lub z innego powodu nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, wypełnij online formularz zgłoszeniowy i umów się na wizytę lekarską

E-WIZYTA 

3. JEŻELI TWÓJ STAN JEST CIĘŻKI - NIE CZEKAJ 

zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.                                                                                     

Na stronie www.pacjent.gov.pl znajdziesz aktualny  wykaz szpitali z oddziałami zakaźnymi.

4. LEKARZ MOŻE ZLECIĆ CI TEST NA COVID 19 –  wtedy test będzie bezpłatny.

Wykazu mobilnych punktów pobrań COVID-19

Na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL.

Przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, w drodze do punktu pobrań nie korzystaj ze środków transportu zbiorowego.

Na wyniki testu czeka się kilka dni, wyniki trafiają  bezpośrednio do lekarz POZ, który decyduje co dalej.

W przypadku wyniku pozytywnego lekarz zaleca domową  izolację.

Jeśli masz objawy infekcji, ale lekarz nie stwierdził objawów kwalifikujących na test, powinien umówić Cię na następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

 

JEŻELI MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ LUB CHORĄ

1. BEZWŁOCZNIE POINFORMUJ SANEPID i PORADŹ SIĘ TELEFONICZNIEINFOLINIA CZYNNA CAŁODOBOWO  22 25 00 115. SANEPID GDYNIA 58 620 17 98

Kwarantanna nakładana przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynosi 10 dni, licząc od dnia następującego po narażeniu na zakażenie.

Jednocześnie odstępuje się od testowania osób bezobjawowych przebywających na kwarantannie. Kwarantanna kończy się automatycznie po upływie 10 dni, chyba że Powiatowy Inspektor Sanitarny zadecyduje o jej skróceniu (w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny). Nadzór nad osobą przebywającą na kwarantannie pełni policja i sanepid.

NAJWAŻNIEJSZA JEST PROFILAKTYKA !