Wizyta przedstawicieli firmy Kruch, partnera w projekcie CE4CE

W dniu 15 kwietnia 2024 r. na bazie PKA odbyła się wizyta związana z realizacją projektu CE4CE Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy – Infrastruktura transportu publicznego w Europie Środkowej - ułatwienie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

W wizycie wzięli udział przedstawiciele hiszpańskiego oddziału firmy KRUCH, pod kierownictwem Jana Rohle z Wiedeńskiej centrali tej firmy. PKA reprezentowali Prezes Lech Żurek, Dyrektor Jacek Szemraj oraz Kierownik Tomasz Stawicki. W spotkaniu wziął również udział Marcin Wołek – przedstawiciel Partnera w projekcie Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt ma na celu wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) do sektora transportu publicznego, a tym samym redukcję odpadów, zwiększenie wydajności sektora i poprawę śladu ekologicznego transportu publicznego.

Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy, analizowaliśmy i przekazywaliśmy dane pochodzące z naszych autobusów elektrycznych i ładowarek. Dane te były niezbędne do stworzenia modelu energetycznego - tzw Digital Twin dla Gdyni, który właśnie w  ramach projektu, opracowuje firma KRUCH.

Model ten pozwoli zaplanować, w jaki sposób i w którym kierunku powinien być rozwijany transport elektryczny. Na podstawie modelu będzie można optymalnie zaplanować rozmieszczenie ładowarek ale również będzie można precyzyjne określić, jakie będzie zapotrzebowanie na prąd, jakie będzie jego zużycie i jakie będą z tym związane koszty.

Model jest już na ukończeniu a wizyta na bazie pozwoliła na weryfikację prawidłowości przyjętych do niego założeń.