Wiesław Tuźnik - Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej

Z przyjemnością zawiadamiamy, że V-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp.z.o.o. w Gdyni Pan Wiesław Tuźnik za wybitne zasługi dla rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce oraz integracji środowiska komunikacyjnego uhonorowany został przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie odznaką :

 

Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej