WAŻNE

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą przez Premiera Rady Ministrów decyzją o zamknięciu, do 25 marca 2020 r. wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków informujemy, iż o planowanej nieobecności w tym okresie, w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi, wystarczy poinformować pracodawcę telefonicznie lub mailowo. Nie ma konieczności osobistej wizyty w firmie!. Wypełniony druk „Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły” należy dostarczyć dopiero po zakończeniu okresu opieki.

Ponadto, zwracamy się do wszystkich pracowników PKA z prośbą o zachowanie szczególnej higieny w tym okresie, dokładnym myciu rąk, w razie potrzeby używając płynów dezynfekujących. Prosimy również o ograniczenie wszelkich kontaktów do minimum. Jeśli nie mają Państwo pilnej sprawy do załatwienia w biurze, prosimy o odłożenie jej do czasu ogłoszenia przez władze zmniejszenie zagrożenia. Jeśli sprawa wymaga pilnego kontaktu, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub maliowy.

Do wszystkich kierowców zwracamy się ze szczególną prośbą o ograniczenie czasu spędzanego na dyspozytorni, gdzie poprzez dużą liczbę osób może dojść do zarażenia.

Aby zwiększyć Państwa bezpieczeństwo, do odwołania została zawieszona sprzedaż biletów. W pojazdach są dostępne atomizery z środkiem dezynfekującym do rąk a wszystkie powierzchnie styku takie jak: poręcze, kasowniki, wszelkie uchwyty codziennie są przecierane płynem dezynfekującym. Jeśli zajdzie taka konieczność, częstotliwość tych czynności może zostać zwiększona.

Kolejne decyzje, w związku z zagrożeniem Covid-19 (koronawirusem) będą podejmowane w oparciu o rozwój sytuacji.

Wzór ww. oświadczenie znajduje się poniżej do pobrania.