Ważne komunikaty

E-PRACOWNIK - logowanie

Od stycznia 2021 roku korzystamy w PKA z aplikacji e-pracownik, która umożliwia każdemu pracownikowi komunikację z firmą oraz zapewnia łatwy dostęp do danych kadrowo - płacowych.

Komunikacja w czerwonej strefie

W związku z obowiązywaniem czerwonej strefy w mieście Gdynia z dniem 17 października br. wprowadza się nastepujące zmiany w komunikacji zbiorowej obsługiwanej między innymi przez pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej. Wzmocnienia i kursy "bisowe" na wybranych liniach autobusowych mają na celu rozładowanie liczby pasażerów w pojazdach szczególnie w godzinach szczytu.