UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA!

Dzień 21 listopada 2019 roku był dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. dniem bardzo szczęśliwym. Tego dnia firma otrzymała oficjalną informację o przyznaniu środków z funduszy unijnych na realizację projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” .

Z radością informujemy, iż dnia 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. - Lech Żurek oraz Pani Joanna Lech - p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę, która reguluje przyznanie środków unijnych na wspomniany projekt. Planowane jest, że projekt zostanie zrealizowany przez PKA do końca 2021 roku.
Na uroczystości, podczas której podpisanych zostało 10 umów o dofinansowanie projektów, obecna była również Wiceprezydent Gdyni – Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, Pani Wiceprezydent, podczas swojej krótkiej przemowy wspomniała, że ta inwestycja polepszy życie mieszkańców Gdyni. Podziękowała również Prezesowi i pracownikom spółki oraz innym zaangażowanym jednostkom za pracę włożoną w przygotowanie projektu.
Gdynia jest jednym z trzynastu miast, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach na realizację projektów polegających m.in na zakupie autobusów elektrycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym artykułem na temat dzisiejszego wydarzenia opublikowanym na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod adresem: https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1610-460-milionow-zlotych-z-ue-na-zeroemisyjny-transport-publiczny-w-polskich-miastach .