Terenowy punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

W Wejherowie otwarto terenowy punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Stacja krwiodawstwa obejmowała swym zasięgiem cały powiat wejherowski i funkcjonowała do niedawna w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Obecnie ma nową siedzibę, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35 przy ulicy Weteranów 10. Tradycyjnego przecięcia wstęgi B. Piernicka (kierowniczka placówki) dokonała razem ze starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius oraz prezesem HDK przy PKA w Gdyni, strażakiem-ochotnikiem Markiem Kukuczką.