Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniu 14 grudnia br. w dyspozytorni PKA odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo szeroka tematyka obejmowała m.in. eliminacje ryzyka podczas udzielania pierwszej pomocy, rozpoznanie stanu zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, właściwą ocenę przytomności, prawidłowe udrożnianie dróg oddechowych, wykonanie skutecznego sztucznego oddychania, ułożenia osoby w pozycji bezpiecznej, zastosowanie metod usuwania ciała obcego z dróg oddechowych, naukę prawidłowej techniki uciśnięć klatki piersiowej i prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej, nabycie umiejętności ewakuacji osób poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała w razie pilnej konieczności. Kontynuacją tego szkolenia było drugie spotkanie w dniu 21 grudnia. Zajęcia dotyczyły ochrony przeciwpożarowej. Poprowadził je Kpt. JRG 1 Gdynia Śródmieście Maciej Ziółkowski. Tematyka zajęć dotyczyła m.in. taktyki działań gaśniczych (organizacji akcji ratowniczej, zasad prowadzenia i ewakuacji, bezpieczeństwa działań ratowniczych, współpracy z kierowcą autobusu (oczekiwania i pomocy przy ewentualnej ewakuacji pasażerów), prawidłowego obsługiwania gaśnicy.
Pomysłodawcą i organizatorem szkolenia jest Marek Kukuczka. Bardzo dziękujemy.