Szkolenie w Bydgoszczy

W ramach dostawy nowych autobusów elektrycznych, firma dostarczająca wyświetlacze elektroniczne, zobowiązana była do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oraz drobnego serwisu. W nowych autobusach Mercedes-Benz pojawią się rozwiązania produkowane przez firmę SiMS w Bydgoszczy.

W minionym tygodniu reprezentanci PKA udali się do Bydgoszczy celem przeszkolenia z w/w zakresu. Szkolenie w sposób szczególny kładło nacisk na obsługę nowego oprogramowania dot. zarządzania treścią prezentowaną w pojazdach, a także weryfikacji usterek oraz czynności serwisowych.

Szkolenie przebiegło w sympatycznej atmosferze. Pozwoliło poznać różne proste rozwiązania z pozoru trudnych problemów. Ponadto otrzymaliśmy podarunki, które pozwolą wrócić wspomnieniami do Bydgoszczy. :)