Sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia – jak reagować?

Wszyscy chcielibyśmy, aby nie przydarzały nam się złe rzeczy. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Skąd mamy wiedzieć, jakie służby są odpowiednie? W tym celu należy skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 112.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego przejazdu ciąży na kierowcy. Czasem nie jest on w stanie zauważyć wszystkich sytuacji, które dzieją się w pojeździe, gdyż przede wszystkim musi skupić się na prowadzeniu pojazdu. Bezpieczny przejazd to interes kierowcy i pasażerów. Widzisz bójkę w autobusie? Pasażer zasłabł? Widzisz zagrożenie? Powiadom kierowcę! Kierowcy PKA przechodzą okresowe szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Odpowiednie procedury wdraża także ZKM Gdynia.

W przypadku zdarzeń / wypadków związanych z ruchem pojazdów komunikacji miejskiej, w których konieczna jest interwencja Pogotowia Ratunkowego, kierowca ma bezwzględny obowiązek wyjścia z kabiny pojazdu oraz zainteresowania się stanem osób poszkodowanych, a jeśli jest taka konieczność to udzielenia im pomocy.

Jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna, nie oddycha, nie ma z nią kontaktu, kierowca osobiście kontaktuje się telefonicznie z numerem alarmowym 999 (lub 112). Dlaczego osobiście dzwoni kierowca? Dyspozytor medyczny może udzielić wskazówek w zakresie udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, stąd kierowca musi mieć bezpośredni kontakt. Następnie należy powiadomić Centralę Ruchu ZKM Gdynia podając krótki opis zdarzenia, miejsce zatrzymania oraz informację o przyjęciu zgłoszenia przez Pogotowie Ratunkowe.

Jeśli poszkodowana osoba jest przytomna, a jej życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo (omdlenie, zasłabnięcie itp.), kierowca informuje Centralę Ruchu ZKM Gdynia przekazując informacje:

  • stan osoby poszkodowanej – wiek? płeć? przytomna? jest z nią kontakt? jakie ma urazy?
  • w miarę możliwości przekazuje informacje o chorobach lub przyjmowanych lekach – wystarczy zapytać poszkodowanej, gdyż te informacje mogą uratować jej życie
  • numer linii, numer inwentarzowy (boczny) pojazdu, miejsce zatrzymania oraz kierunek jazdy.

Po dokonaniu w/w zgłoszenia kierowca oczekuje w miejscu zatrzymania z włączonymi światłami awaryjnymi aż do przybycia służb ratunkowych. Po zakończeniu działań należy skontaktować się z Centralą Ruchu ZKM Gdynia krótko informując, czy pojazd może być nadal eksploatowany (ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia) i jak zakończyła się interwencja.

Szczegółową procedurę w sprawie postępowania w sytuacjach wymagających interwencji Pogotowia Ratunkowego przedstawia zarządzenie Dyrektora ZKM Gdynia nr 118/2021, które dostępne jest na dyspozytorni.