Styczniowe wspomnienie

Mija prawie 11 miesięcy od czasu zakupu przez nasza firmę 15 nowych, krótkich - 12 metrowych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris z normą emisji spalin Euro 6.
Projekt  "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru" jest realizowany przez Gminę Miasta Gdyni wraz z partnerami Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3, Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie wys. 50 % wartości projektu.  Wkład własny pochodził głównie z  emisji obligacji. Agentem emisji obligacji był  Bank PKO BP S.A.
Dzięki wspólnej pracy udało się osiągnąć cel.