Strategia Zdrowia dla Gdyni - ankieta

Gdyńskie Centrum Zdrowia jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni realizująca zadania z obszaru zdrowia publicznego obecnie koordynuje prace nad przygotowaniem „Strategii zdrowia dla Gdyni na lata 2022-2026”.

GCZ przygotowuje strategię polityki zdrowotnej. W tym celu anonimowo zbiera informacje dotyczące przestrzegania i korzystania z usług zdrowotnych, a także infrastruktury miejskiej, czy programów profilaktycznych realizowanych przez samorząd Gdyni.

Pomóż wyznaczyć kluczowe kierunki polityki zdrowotnej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje niespełna 10 minut.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.gcz.gdynia.pl. Odpowiedzi będą zbierane do 18 czerwca br. włącznie.