Spotkanie ze SITK RP

We wtorek, 20 czerwca br., gościliśmy na spotkaniu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, które we współpracy
ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP zorganizowało spotkanie dyskusyjne dot. perspektyw wdrożenia odnawialnych źródeł energii w publicznym transporcie zbiorowym na Pomorzu.

Referat wprowadzający przedstawił dr Aleksander Jagiełło (Uniwersytet Gdański). Doktor Jagiełło podzielił się ciekawym spojrzeniem na stronę ekonomiczną nowych wdrożeń
w publicznym transporcie zbiorowym oraz przedstawił porównanie z innymi krajami. Ponadto zaprezentował swoje wyliczenie, które porównuje ekonomiczne aspekty wdrożeń nowych ekologicznych pojazdów.

Następnie, w imieniu PKA, prezentację dot. realizacji projektu pn. Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań, przedstawił Krzysztof Mazur. Celem prezentacji było wskazanie licznych atutów wdrożenia autobusów elektrycznych oraz opowieść o kulisach związanych z realizacją projektu.

Panel prezentacyjny zamknął Prezes MZK Wejherowo Czesław Kordel, który przedstawił inwestycje związane z elektromobilnością oraz ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z eksploatacją taboru wodorowego.

W ramach Klubu Technika pojawili się zaproszeni goście oraz eksperci. Dyskusja była bardzo burzliwa, chociaż większość wątków kończyło się wnioskiem, iż problemy winny być rozwiązywane przez dobre prawo, a przede wszystkim finansowanie na poziomie krajowym.