Spotkanie z przedstawicielami Ekoenergetyki

W dniu 24.05.2023r. w siedzibie naszej Spółki odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Ekoenergetyka Polska S.A.. Ze strony gości w spotkaniu uczestniczyli Tomasz Kloc – Manager Sprzedaży Regionu Polska i Oskar Górski – Sector Manager Bus, naszą Spółkę reprezentowali Prezes Lech Żurek i Dyrektor Jacek Szemraj. W trakcie spotkania podzielono się z gośćmi swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie eksploatacji dostarczonych przez Ekoenergetyka Polska S.A ładowarek pantografowych i plug-in, oraz sposobami wykorzystania dostarczonego oprogramowania (EOS) do kontroli pracy ładowarek. Omówiono perspektywy dalszej współpracy związanej z rozwojem elektromobilności.